#DurfTeVragen VVMworkshop

Door: Christine Eijkenaar

Op zondag 26 juni a.s. organiseer ik een eerste #durftevragen workshop voor maximaal acht personen binnen de VVM. Een en ander naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 21 mei jl. waar een aantal vragen gesteld werden door diverse leden.

We gaan tijdens deze middag met een kleine groep aan tafel zitten en een aantal vragen op papier zetten die leven bij de diverse leden. De vragen + eventuele oplossingen / antwoorden die tijdens deze middag naar voren komen, worden opgeschreven en richting het bestuur gestuurd.

Een aantal vragen die tijdens deze sessie opgeschreven worden, komen in de volgende nieuwsbrief en/of ledenblad te staan zodat alle leden van de VVM mee kunnen denken over tips / oplossingen / overige ideeën.

Aanmelden leden: zie het ledenforum of klik hier voor de details

Aanmelden niet-leden: Dit is een workshop voor VVM-leden daarom is het eenmalig opgeven in dit geval niet van toepassing.