Het Amsterdamse Bos heeft een grote diversiteit aan dieren, planten en bomen. En natuurgebieden met verschillende karakters: een mozaïek van nat, droog, bos, grasland, riet en open water. De Amstelveense poel, waar we langs komen, is een veenplas, ontstaan in de negentiende eeuw. Van inpoldering is het nooit gekomen. Ten tijde van de aanleg van het Amsterdamse Bos was de natuurwaarde al duidelijk. Daarom werd dit oorspronkelijke gebied opgenomen in de plannen. Zoals de oeverlanden van de Nieuwe Meer aan de noordkant van het bos, zijn ook deze oeverlanden interessant en waardevol. De alsmaar groeiende bevolking van de negentiende eeuw had behoefte aan brandstof. In heel Holland werd veen gewonnen. De veenplassen die daardoor ontstonden werden meestal ingepolderd, maar zover is het met de Poel nooit gekomen. Door de bijzondere omstandigheden en het spaarzame grondgebruik heeft zich hier een bijzondere plantengroei ontwikkeld planten met planten als orchideeën en de vleesetende zonnedauw. Bovendien leven in de oeverlanden veel (ongevaarlijke) ringslangen, mede daarom is het een belangrijk natuurgebied voor de hele regio. Geef je dus gauw op voor deze gevarieerde wandeling. Na afloop kunnen we nog ergens uit eten gaan.

Adres: Amstelveen Busstation (bij het Stadshart van Amstelveen)
Afstand: Ongeveer 8 kilometer.