Uitje georganiseerd door een VVM-lid

Dit jaar hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe leden. Daaronder waren een paar praatmiddagen. Tijdens deze middagen hebben we gesproken over verlegenheid: in welke situaties ervaar je het, wat vind je lastig, waar zou het vandaan komen, kun je tips geven aan andere verlegenen, enz. Het is niet makkelijk om open te zijn over je verlegenheid maar bij de vorige bijeenkomsten bleek al snel dat de andere aanwezigen soortgelijke gevoelens en ervaringen hebben, waardoor het veilig aanvoelt je in de discussie te mengen.

Ik organiseer nu eenzelfde soort middag voor alle leden. Het maakt dus niet uit hoe lang je al lid bent en of je al bij de vorige bijeenkomsten bent geweest. De middag is voor jullie allemaal toegankelijk. Afhankelijk van de samenstelling van de groep beginnen we met een kennismaking waarna we wat dieper op de materie in kunnen gaan: wat is die verlegenheid nu precies, wanneer treedt die op, wat voor mechanismen zitten er achter en kunnen we daarin misschien iets veranderen?

 

We hebben een zaaltje gereserveerd in een restaurant, vlakbij station Utrecht Centraal.
N.B. als dit een succes wordt, willen we dit graag herhalen, niet alleen in Utrecht maar ook elders. Het idee is bij herhaling ook aspecten van de cursus bij deze bijeenkomsten in te brengen. Ik kom graag in contact met je als je mee wilt helpen dit (in Utrecht of) elders in het land te organiseren. Ook als je een leuke, liefst gratis locatie hiervoor weet, hoor ik dat graag van je!