De VVM groeit, help je mee?

De doelstelling van de VVM is je informatie te geven over verlegenheid, het te verminderen dan wel het leren omgaan met je verlegenheid. Hoe brengen wij dit onder de aandacht en hoe geven wij hier invulling aan bij onze leden en de verlegen mensen die nog geen lid zijn? Er zijn nog zoveel verlegen mensen die de VVM niet kennen. Of verlegen mensen die zich niet aanmelden. Hoe kunnen wij deze mensen bereiken en hoe zorgen wij ervoor dat zij zich aanmelden? Hoe zorgen we dat de VVM sneller groeit? Wil jij ons helpen om onze doelstelling binnen de VVM invulling te geven, de VVM bekender te maken en hiermee groei in het aantal leden te realiseren, dan zoeken wij jou!

Wat doet de PR-commissie?

• Het werven van fondsen om voorlichting te geven.
• Het geven en werven van interviews bij bijvoorbeeld dagbladen en tijdschriften.
• Stukjes over de PR schrijven in het ledenblad, de Onder de Mensen, en op de ledenwebsite.
• Een keer per jaar een enquête opstellen voor in de OdM en voor op de website.
• Verslag uitbrengen van activiteiten.
• Waar nodig het bijwonen van vergaderingen van regiocoördinatoren.
• Het bedenken en in uitvoering brengen van nieuwe activiteiten (cursussen, trainingen e.d.).
• Het bedenken en uitvoeren van nieuwe rubrieken voor in de OdM.
• Wij zoeken jou om de PR-commissie te versterken en te coördineren.
• Wat houdt dit in? Wat zijn vooral je taken?
• Je bent de verbindende persoon tussen de leden van de PR-commissie en het bestuur.
• Je geeft de mutaties binnen de commissie door aan de secretaris.
• Eén keer in de vier maanden organiseer je een commissievergadering.
• Roulerend ben je aanwezig op de algemene bestuursvergadering (4-6 x per jaar).
• Je zorgt dat er (roulerend) minimaal één commissielid aanwezig is op de landelijke dag.
• Je maakt jaarlijks een verslag over het afgelopen jaar. Dit verslag komt in de OdM.
• Het doorgeven van klachten en waar nodig samen met de commissie actie ondernemen.
• Je houdt contact met de regiocoördinatoren in verband met PR-activiteiten.

Een commissie voorzitten als verlegen persoon is natuurlijk iets spannends. Maar wij bieden jou een vertrouwde omgeving, met andere verlegen mensen, waarin je veel kunt leren! Wij, de commissieleden en de algemene bestuursleden, begrijpen dat je tijd nodig hebt om je plek te vinden in het bestuur. Daar willen wij je dan ook alle ruimte voor geven!

Wij hopen dat de spanning je niet weerhoudt om in de PR-commissie aan de slag te gaan. Ben je geïnteresseerd geraakt, wil je commissielid worden maar de commissie niet coördineren of heb je nog vragen neem dan contact met ons op.

E-mail: info@verlegenmensen.nl – Telefoonnummer van de VVM: 06-333 21 186