*** Door verscherpte Corona-maatregelen is deze wandeling op zaterdag 17 oktober 2020 niet doorgegaan. Mogelijk wordt deze wandeling in 2021 georganiseerd. ***

Een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, omringd door bossen: een waar vogelparadijs van internationale waarde. Dat zijn de Oostvaardersplassen, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Ruim 50 jaar geleden schiep de natuur in zuidelijk Flevoland dit uitgestrekte moerasgebied. Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen al snel te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. En sinds 2006 broedt zelfs de zeearend er.
Buitencentrum Oostvaardersplassen is het startpunt voor een ontdekkingsreis door de Oostvaardersplassen. In het bezoekerscentrum is ook horeca te vinden met een wijds uitzicht over de plassen vanaf het terras. De afstand van de wandeling die we vandaag maken is ongeveer 13 kilometer. Onderweg is er weinig gelegenheid om uit te rusten en iets te eten en/of drinken.