Vacature Voorzitter ReCo-commissie

Verlegenheid verminderen of hier beter mee om leren te gaan, help je mee? De doelstelling van de VVM is je informatie te geven over verlegenheid, het te verminderen dan wel het leren omgaan met je verlegenheid. De VVM geeft hierin verschillende leerzame cursussen. Hoe kunnen we door het hele land meer cursussen opstarten? Wat kunnen wij bieden om verlegenheid te verminderen? Of om hiermee beter om te gaan? Wat kunnen wij nog meer doen voor de VVMers om zich te ontwikkelen? Wil jij ons helpen om onze doelstelling nog meer invulling te geven, dan zoeken wij jou! Wij zoeken jou om de ReCo-commissie te versterken en te coördineren. Wat houdt dit in? Wat zijn vooral je taken? • Je bent de verbindende persoon tussen de leden van de ReCo-commisie en het bestuur. • Je geeft de mutaties binnen de commissie door aan de secretaris. • Eén keer in de vier maanden organiseer je een commissievergadering. • Je bent aanwezig op de landelijke dag. • Je maakt jaarlijks een verslag. Dit verslag komt in het ledenblad, de OdM. • Je beantwoordt de vragen die binnenkomen op het algemene ReCo e-mailadres. • Je geeft de mutaties binnen de commissie door aan de…

Lees meer

Vacature Voorzitter PR-commissie

De VVM groeit, help je mee? De doelstelling van de VVM is je informatie te geven over verlegenheid, het te verminderen dan wel het leren omgaan met je verlegenheid. Hoe brengen wij dit onder de aandacht en hoe geven wij hier invulling aan bij onze leden en de verlegen mensen die nog geen lid zijn? Er zijn nog zoveel verlegen mensen die de VVM niet kennen. Of verlegen mensen die zich niet aanmelden. Hoe kunnen wij deze mensen bereiken en hoe zorgen wij ervoor dat zij zich aanmelden? Hoe zorgen we dat de VVM sneller groeit? Wil jij ons helpen om onze doelstelling binnen de VVM invulling te geven, de VVM bekender te maken en hiermee groei in het aantal leden te realiseren, dan zoeken wij jou! Wat doet de PR-commissie? • Het werven van fondsen om voorlichting te geven. • Het geven en werven van interviews bij bijvoorbeeld dagbladen en tijdschriften. • Stukjes over de PR schrijven in het ledenblad, de Onder de Mensen, en op de ledenwebsite. • Een keer per jaar een enquête opstellen voor in de OdM en voor op de website. • Verslag uitbrengen van activiteiten. • Waar nodig het bijwonen van vergaderingen van regiocoördinatoren.…

Lees meer

Vacature Voorzitter Activiteitencommissie

Meer interessante activiteiten en leuke uitjes, denk met ons mee? De doelstelling van de VVM is je informatie te geven over verlegenheid, het te verminderen dan wel het leren omgaan met je verlegenheid. Met interessante activiteiten en leuke uitjes proberen wij jou met onze doelstelling te helpen om in beweging te komen. Wil jij ons helpen om onze doelstelling nog meer invulling te geven, dan zoeken wij jou! Wij zoeken jou om de activiteitencommissie te versterken en te coördineren. Wat houdt dit in? Wat zijn vooral je taken? • Je bent de verbindende persoon tussen de leden van de activiteitencommissie en het bestuur. • Je geeft de mutaties binnen de commissie door aan de secretaris. • De ledenlijst geef je maandelijks door aan je commissieleden en aan de regiocoördinatoren. • Eén à twee keer per jaar organiseer je een commissievergadering. • Je bent aanwezig op de algemene bestuursvergaderingen (4-6 x per jaar) • Je controleert de declaratieformulieren van de organisatoren. Een commissie voorzitten als verlegen persoon is natuurlijk iets spannends. Maar wij bieden jou een vertrouwde omgeving, met andere verlegen mensen, waarin je veel kunt leren! Wij, de commissieleden en de algemene bestuursleden, begrijpen dat je tijd nodig hebt om…

Lees meer