Hier kan je antwoorden vinden op veelgestelde vragen over de VVM.

Hoe kan ik lid worden van de VVM?

Je kunt je aanmelden als VVM-lid via de pagina “Word lid” die in het menu staat. Daar kun je ook meer informatie vinden over het aanmelden. Link: word lid

Wat krijg je voor het lidmaatschapsgeld?

Overzicht van activiteiten alleen voor leden (redenen om heel lang lid te blijven)

Basiscursus en vervolgcursus

Volgen en leiden. Voorbeelden op DVD van goede en slechte communicatie.

Zelf, met hulp, samenstellen van speciale oefenprogramma’s voor extra avonden. Alles geheel vrijwillig.

Uitstapjes met de eigen cursusgroep

Deze zijn een zeer nuttig maar niet verplicht deel van de cursus.

Niet lid zijn van een cursusgroep en toch opdrachten uitvoeren

Bestellen theorieboek (alleen voor leden).

Praatgroepen in de vorm van huiskamerbijeenkomsten

Voor 3 tot 6 leden. Bij een lid thuis, zonder duidelijke structuur en leiding, eventueel te combinereen met het vorige onderdeel.

Landelijke VVM-uitstapjes en landelijke eigen uitstapjes

Beide worden in Onder de Mensen gepubliceerd.

Landelijke VVM-feestjes en landelijke eigen feestjes

Beide worden in Onder de Mensen gepubliceerd.

Lidmaatschap van een commissie

Er zijn zeven commissies waarin beleid wordt gemaakt, voorbereid en uitgevoerd. U bent hierin van harte welkom. Een goede oefening.

Landelijke dagen

Er zijn een of twee landelijke dagen per jaar, tijdens welke in de ochtend de ledenvergadering wordt gehouden. Het middagprogramma biedt meestal ruimte aan deskundigen om een aspect van verlegenheid nader te belichten en gezamenlijk leuke en leerzame activiteiten te doen.

Last but not least: Verenigingsblad Onder de Mensen en het forum (website)

Bijdragen schrijven en lezen.

Kan mijn kind ook lid worden van de VVM?

De VVM biedt mensen vanaf 18 jaar hulp en ondersteuning bij verlegenheid.

Kan ik een keer kennismaken met de leden?

Ja, dat kan. Je kunt een keer vrijblijvend mee met een uitje.

Kan je binnen de VVM professionele begeleiding krijgen?

Dit is een regelmatig terugkerende vraag, met name op de cursusavonden. De cursussen gaan uit van het zelfhulpprincipe. Juist het leren begeleiden vormt een belangrijke bijdrage aan de overwinning van verlegenheid. Het is wezenlijk voor onze zelfhulpvereniging dat we onze motivatie niet laten afhangen van de prestaties in de begeleiding van anderen maar kijken welke positieve invloed we zelf kunnen hebben in het goede verloop van de avonden. Dit heeft een vermindering van de verlegenheid tot gevolg vanwege eigen initiatief, assertiviteit en positief denken.

Zitten er wél professionele hulpverleners in het bestuur?

De VVM is een vereniging van en voor mensen die ervaring hebben met verlegenheid. De bestuursleden zijn in eerste instantie gewoon lid, door opleiding of werk hebben ze meer kennis op een bepaald gebied die ze graag inzetten voor de vereniging. Voor de één is dat financiën, voor de ander les geven of redactie en weer een ander bijvoorbeeld kwaliteitsbeheer. De kracht van de VVM zit ‘m in het zelfhulpprincipe. Misschien zijn de cursussen wel het beste voorbeeld van dit principe.

Wanneer begint er een cursus in mijn regio?

Er moet zich een minimaal aantal mensen hebben aangemeld. De regiocoördinator bepaalt bij hoeveel aanmeldingen de cursus doorgaat. In het verenigingsblad OdM staat een overzicht waarin per regio is vermeld of de cursus doorgaat en of er nog plaats is. Als er in jouw regio geen cursus van start gaat, kun je ook deelnemen aan een cursus buiten je regio.

Zie de pagina cursussen om te zien wanneer er een cursus begint: cursussen

Kan ik ook zelf een activiteit organiseren?

Jazeker! Zie hieronder de handleiding voor het organiseren van een uitje.

Tips voor het organiseren en plaatsen van een uitstapje;

– Geef je activiteit ruim van tevoren door. De deadline is de 8e van de maand ervoor. Een uitje op 15 oktober kan dus het beste uiterlijk 8 september opgestuurd worden naar activiteiten-kopij@vvmodm.nl. Later doorgeven van je activiteit kan wel, maar dan komt het alleen op de website en op het forum te staan waardoor je automatisch minder aanmeldingen zult gaan krijgen.

– Een uitje aan het begin van de maand (zeg voor de 10e) liever nog een maand eerder doorgeven. De OdM verschijnt namelijk vaak op of net na de 1e van de maand. Is jouw uiterste aanmelddatum bijvoorbeeld de 5e en verschijnt de OdM pas de 3e dan wordt de aanmeldtijd wel heel krap. De meeste aanmeldingen komen nog steeds via de OdM. Veel minder via de website en het forum.

– Het is handiger om een activiteit met twee mensen te organiseren. Wordt er eentje ziek, dan kan de ander het overnemen. Ook bij acute verlegenheid en andere ongemakken of onverwachte situaties kan je steun aan elkaar hebben. Heb je  geen tweede persoon. Vraag dan eens aan een van de organisatoren uit de OdM of hij/zij je zou willen helpen. Of plaats een oproepje op het forum.

– Het is aan te raden om, indien mogelijk, van tevoren zelf naar het uitje (bv het museum) te gaan. Je kan dan ter plekke een aantal zaken controleren (route er naar toe, goede plek voor ontmoeting e.d.). Zo kom je als organisator voor zo min mogelijk verassingen te staan.

– Denk na of er bij jouw uitstapje alleen VVM leden mogen komen of ook niet-leden (bv forum leden of je vrienden). Als er ook “vreemden” komen zullen een aantal VVM-ers vanwege hun verlegenheid afhaken.

– Hou er rekening mee dat als jij je uitje eenmaal opstuurt hebt, het mogelijk is dat je het uitstapje alsnog moet verplaatsen. Twee uitjes naar een museum op dezelfde dag is namelijk niet een goed idee. Kijk daarom voordat je jouw uitje opstuurt voor de zekerheid of er al een activiteit op die dag gepland is ( http://verlegenmensen.nl/forum…..itstapjes/ )

– Zet in je tekst;

Een kop voor de tekst (bv Bezoek aan het Scheepsvaarsmuseum)

Een omschrijving van je uitje (waar ga je heen, wat ga je doen)

Dat het een uitje is georganiseerd door een VVM-lid. Of er alleen VVM leden komen of ook niet leden.

De datum en plaats van het uitje.
Waar de ontmoetingsplek is en hoe laat je daar moet zijn.
Wat de eventuele kosten zijn.
Of de mensen iets mee moeten nemen.
Hoe ze zich kunnen aanmelden (email adres, telefoonnummer) en de uiterste aanmelddatum.
Een mobiel nummer waarop je op de dag zelf te bereiken bent is ook heel handig.
Je mag een foto meesturen die je bij je tekst wil hebben staan.

Voorbeeld:

Dagje naar het strand in Scheveningen

Op Zondag 11 mei gaan we een middagje gaten graven, zwemmen en bakken in de zon op het strand van Scheveningen. We zoeken gezamenlijk een mooie plek uit op het strand met een mooi herkenningspunt. Van daar uit kan iedereen iedereen doen wat hij wil om daarna (steeds) terug te keren op ons plekje. Maar lekker blijven liggen mag natuurlijk ook. Om ongeveer 18:00 gaan we het plaatselijk visrestaurant Zeezicht bezoeken (niet verplicht) om daarna de dag met een strandwandeling of te sluiten.

Dit uitje wordt georganiseerd door een VMM-lid (en dus niet door de VVM). Er komen alleen maar VVM-leden.

Datum : Zondag 11 mei 2077 te Scheveningen.
Ontmoeten : Om 10:00 op Den Haag Centraal voor boekenwinkel Ramsj.
Kosten : Het strand is gratis. Eten, drinken en andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Meenemen : Badlakens, schepjes en emmertjes, zwemkleding, zonnebrand, OV voor de tram.
Aanmelden : Uiterlijk 7 mei bij Herman Bontekoe h punt bontekoe @ providernaam punt nl (098-123456) of Evert Bakker ebakker @ providernaam punt nl (098-654321). Op de dag zelf is Herman in noodgevallen te bereiken op 06-1234567.

Heb je nog vragen dan kan je die stellen via activiteiten-kopij@vvmodm.nl