Hier kan je antwoorden vinden op veelgestelde vragen over de VVM.

Hoe kan ik lid worden van de VVM?

Je kunt je aanmelden als VVM-lid via de pagina “Word lid” die in het menu staat. Daar kun je ook meer informatie vinden over het aanmelden. Link: word lid

Wat krijg je voor het lidmaatschapsgeld?

Overzicht van activiteiten alleen voor leden (redenen om heel lang lid te blijven)

Basiscursus en vervolgcursus

Volgen en leiden. Voorbeelden op DVD van goede en slechte communicatie.

Zelf, met hulp, samenstellen van speciale oefenprogramma’s voor extra avonden. Alles geheel vrijwillig.

Uitstapjes met de eigen cursusgroep

Deze zijn een zeer nuttig maar niet verplicht deel van de cursus.

Niet lid zijn van een cursusgroep en toch opdrachten uitvoeren

Bestellen theorieboek (alleen voor leden).

Praatgroepen in de vorm van huiskamerbijeenkomsten

Voor 3 tot 6 leden. Bij een lid thuis, zonder duidelijke structuur en leiding, eventueel te combinereen met het vorige onderdeel.

Landelijke VVM-uitstapjes en landelijke eigen uitstapjes

Beide worden in Onder de Mensen gepubliceerd.

Landelijke VVM-feestjes en landelijke eigen feestjes

Beide worden in Onder de Mensen gepubliceerd.

Lidmaatschap van een commissie

Er zijn zeven commissies waarin beleid wordt gemaakt, voorbereid en uitgevoerd. U bent hierin van harte welkom. Een goede oefening.

Landelijke dagen

Er zijn een of twee landelijke dagen per jaar, tijdens welke in de ochtend de ledenvergadering wordt gehouden. Het middagprogramma biedt meestal ruimte aan deskundigen om een aspect van verlegenheid nader te belichten en gezamenlijk leuke en leerzame activiteiten te doen.

Last but not least: Verenigingsblad Onder de Mensen en het forum (website)

Bijdragen schrijven en lezen.

Kan mijn kind ook lid worden van de VVM?

De VVM biedt mensen vanaf 18 jaar hulp en ondersteuning bij verlegenheid.

Kan ik een keer kennismaken met de leden?

Ja, dat kan. Je kunt een keer vrijblijvend mee met een uitstapje.
Bij bepaalde uitstapjes staat dit erbij vermeld.

Kan je binnen de VVM professionele begeleiding krijgen?

Dit is een regelmatig terugkerende vraag, met name op de cursusavonden. De cursussen gaan uit van het zelfhulpprincipe. Juist het leren begeleiden vormt een belangrijke bijdrage aan de overwinning van verlegenheid. Het is wezenlijk voor onze zelfhulpvereniging dat we onze motivatie niet laten afhangen van de prestaties in de begeleiding van anderen maar kijken welke positieve invloed we zelf kunnen hebben in het goede verloop van de avonden. Dit heeft een vermindering van de verlegenheid tot gevolg vanwege eigen initiatief, assertiviteit en positief denken.

Zitten er wél professionele hulpverleners in het bestuur?

De VVM is een vereniging van en voor mensen die ervaring hebben met verlegenheid. De bestuursleden zijn in eerste instantie gewoon lid, door opleiding of werk hebben ze meer kennis op een bepaald gebied die ze graag inzetten voor de vereniging. Voor de één is dat financiën, voor de ander les geven of redactie en weer een ander bijvoorbeeld kwaliteitsbeheer. De kracht van de VVM zit ‘m in het zelfhulpprincipe. Misschien zijn de cursussen wel het beste voorbeeld van dit principe.

Wanneer begint er een cursus in mijn regio?

Er moet zich een minimaal aantal mensen hebben aangemeld. De regiocoördinator bepaalt bij hoeveel aanmeldingen de cursus doorgaat. In het verenigingsblad OdM staat een overzicht waarin per regio is vermeld of de cursus doorgaat en of er nog plaats is. Als er in jouw regio geen cursus van start gaat, kun je ook deelnemen aan een cursus buiten je regio.

Zie de pagina cursussen om te zien wanneer er een cursus begint: cursussen

Kan ik ook zelf een activiteit organiseren?

Jazeker!
Klik hier voor de handleiding voor het organiseren van een uitje. (alleen VVM leden)