Hier kan je antwoorden vinden op veelgestelde vragen over de VVM.

Hoe kan ik lid worden van de VVM?

Je kunt je aanmelden als VVM-lid via de pagina “Word lid” die in het menu staat. Daar kun je ook meer informatie vinden over het aanmelden. Link: word lid

Wat krijg je voor het lidmaatschapsgeld?

Overzicht van activiteiten alleen voor leden (redenen om heel lang lid te blijven)

Praatgroepen in de vorm van huiskamerbijeenkomsten

Voor 3 tot 6 leden. Bij een lid thuis, zonder duidelijke structuur en leiding, eventueel te combineren met het vorige onderdeel.

Landelijke VVM-activiteiten en landelijke eigen activiteiten

Beide worden in Onder de Mensen gepubliceerd.

Landelijke VVM-feestjes en landelijke eigen feestjes

Beide worden in Onder de Mensen gepubliceerd.

Lidmaatschap van een commissie

Er zijn zeven commissies waarin beleid wordt gemaakt, voorbereid en uitgevoerd. Je bent hierin van harte welkom. Een goede oefening.

Landelijke dagen & workshops

Er zijn een of twee landelijke dagen per jaar, tijdens welke in de ochtend de ledenvergadering wordt gehouden. Het middagprogramma biedt meestal ruimte aan deskundigen om een aspect van verlegenheid nader te belichten en gezamenlijk leuke en leerzame workshops te doen.

Last but not least: Verenigingsblad Onder de Mensen

Bijdragen schrijven en lezen.

Kan mijn kind ook lid worden van de VVM?

De VVM biedt mensen vanaf 18 jaar hulp en ondersteuning bij verlegenheid.

Kan ik een keer kennismaken met de leden?

Ja, dat kan. Je kunt een keer vrijblijvend mee met een uitstapje.
Bij bepaalde uitstapjes staat dit erbij vermeld.

Kan je binnen de VVM professionele begeleiding krijgen?

Dit is een regelmatig terugkerende vraag, met name op de cursusavonden. De cursussen gaan uit van het zelfhulpprincipe. Juist het leren begeleiden vormt een belangrijke bijdrage aan de overwinning van verlegenheid. Het is wezenlijk voor onze zelfhulpvereniging dat we onze motivatie niet laten afhangen van de prestaties in de begeleiding van anderen maar kijken welke positieve invloed we zelf kunnen hebben in het goede verloop van de avonden. Dit heeft een vermindering van de verlegenheid tot gevolg vanwege eigen initiatief, assertiviteit en positief denken.

Zitten er wél professionele hulpverleners in het bestuur?

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.

De VVM is een vereniging van en voor mensen die ervaring hebben met verlegenheid. De bestuursleden zijn in eerste instantie gewoon lid, door opleiding of werk hebben ze meer kennis op een bepaald gebied die ze graag inzetten voor de vereniging. Voor de één is dat financiën, voor de ander les geven of redactie en weer een ander bijvoorbeeld kwaliteitsbeheer. De kracht van de VVM zit ‘m in het zelfhulpprincipe. Misschien zijn de cursussen wel het beste voorbeeld van dit principe.