Leuk dat je je heb aangemeld voor o.a. het diner tijdens de VVM Landelijke dag / Lustrum VVM 35 jaar

Bij deze willen we je vragen de eigen bijdrage van 20,- euro over te
maken via onderstaande link:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=rurfUdOUZS70gCRXiMjZ6V5YFXuUWiqh

Of zelf overmaken via:
Rekeningnummer: NL12 INGB 0004 4279 51
tnv Vereniging van Verlegen Mensen
ovv Eigen bijdrage buffet VVM 35 jaar.

Zodra we het geld hebben ontvangen sturen we je een bevestiging van aanmelding.

Aanmeldformulier + eigen bijdrage + bevestiging = deelname aan activiteit

Groeten van de organisatie: Gerrit, Jolanda en Paul