Verlegenheid verminderen of hier beter mee om leren te gaan, help je mee?

De doelstelling van de VVM is je informatie te geven over verlegenheid, het te verminderen dan wel het leren omgaan met je verlegenheid. De VVM geeft hierin verschillende leerzame cursussen. Hoe kunnen we door het hele land meer cursussen opstarten? Wat kunnen wij bieden om verlegenheid te verminderen? Of om hiermee beter om te gaan? Wat kunnen wij nog meer doen voor de VVMers om zich te ontwikkelen? Wil jij ons helpen om onze doelstelling nog meer invulling te geven, dan zoeken wij jou!

Wij zoeken jou om de ReCo-commissie te versterken en te coördineren.

Wat houdt dit in? Wat zijn vooral je taken?
• Je bent de verbindende persoon tussen de leden van de ReCo-commisie en het bestuur.
• Je geeft de mutaties binnen de commissie door aan de secretaris.
• Eén keer in de vier maanden organiseer je een commissievergadering.
• Je bent aanwezig op de landelijke dag.
• Je maakt jaarlijks een verslag. Dit verslag komt in het ledenblad, de OdM.
• Je beantwoordt de vragen die binnenkomen op het algemene ReCo e-mailadres.
• Je geeft de mutaties binnen de commissie door aan de secretaris.
• Je maakt het cursusoverzicht en zorgt dat actuele gegevens in het ledenblad terechtkomen.
• Je houdt je bezig met de declaraties van de ReCo’s. Controleren en doorsturen.

Een commissie voorzitten als verlegen persoon is natuurlijk iets spannends. Maar wij bieden jou een vertrouwde omgeving, met andere verlegen mensen, waarin je veel kunt leren! Wij, de commissieleden en de algemene bestuursleden, begrijpen dat je tijd nodig hebt om je plek te vinden in het bestuur. Daar willen wij je dan ook alle ruimte voor geven!

Wij hopen dat de spanning je niet weerhoudt om in de ReCo-commissie aan de slag te gaan. Ben je geïnteresseerd geraakt, wil je commissielid worden maar de commissie niet coördineren of heb je nog vragen neem dan contact met ons op.

E-mail: info@verlegenmensen.nl – Telefoonnummer van de VVM: 06-333 21 186