De Duinenmars is een initiatief uit de jaren vijftig van de vorige eeuw om geld in te zamelen
voor gehandicapte scoutingjongeren en voor scoutingactiviteiten in Zuid-Holland.
De Stichting heeft ten doel het ieder voorjaar organiseren van een wandelmars.
Van de netto-inkomsten wordt vijftig procent besteed aan de bevordering van activiteiten voor
jeugdleden van de regio’s vallende onder het steunpunt Scouting Zuid-Holland. De overige
vijftig procent wordt besteed aan charitatieve doeleinden met name voor activiteiten voor
minder valide jeugdigen
Voor meer informatie: www.duinenmars.nl

Voor VVM leden:
Kijk in de nieuwsbrief hoe je je kan aanmelden voor deze activiteit.